Planavimo dokumentai

1. Nemuno deltos regioninio parko ir jo zonų ribų planas

Remiantis šiuo planu Nemuno deltos regioninio parko teritorija suskirstyta į šias funkcines zonas:

Funkcinio prioriteto zonos

Plotas (ha)

Dalis (%)

I. Konservacinio prioriteto

15 516,00

53,23
Gamtiniai rezervatai

2 686,80

9,22

1. Nemuno priešakinės deltos gamtinis rezervatas

2 416,00


2. Medžioklės pelkės gamtinis rezervatas

270,80

Draustiniai

12 829,20

44,01
Gamtiniai ir kompleksiniai draustiniai

12 702,10


1. Aukštumalės telmologinis draustinis

1 285,50


2. Berštų botaninis - zoologinis draustinis

504,90


3. Galzdonų botaninis draustinis

140,50


4. Kintų telmologinis draustinis

110,10


5. Kniaupo botaninis-zoologinis

856,20


6. Krokų Lankos botaninis – zoologinis draustinis

1 220,60


7. Kūlynų botaninis - zoologinis draustinis

69,70


8. Leitės hidrografinis draustinis

172,80


9. Leitgirių botaninis draustinis

246,60


10. Leitgirių hidrografinis draustinis

57,00


11. Medžioklės pelkės telmologinis draustinis

364,60


12. Minijos ichtiologinis draustinis

64,60


13. Minijos senvagės botaninis - zoologinis draustinis

182,80


14. Nemuno žiogių hidrografinis draustinis

815,60


15. Pakalnės polderių kraštovaizdžio draustinis

2 712,30


16. Rupkalvių telmologinis draustinis

356,50


17. Sausgalvių botaninis zoologinis draustinis

356,00


18. Šyšos botaninis - zoologinis draustinis

803,70


19. Tenenio hidrografinis draustinis

142,00


20. Uostadvario ornitologinis draustinis

332,50


21. Ventės kraštovaizdžio draustinis

1 629,60


22. Žalgirių kaimo kraštovaizdžio draustinis

278,00

Kultūriniai draustiniai

127,10


1. Mingės (Minijos) kaimo architektūrinis draustinis

27,50


2. Skirvytėlės kaimo etnokultūrinis draustinis

39,30


3. Rusnės urbanistinis draustinis

60,30

II. REKREACINIO PRIORITETO

471,50

1,62
III. EKOLOGINĖS APSAUGOS PRIORITETO

9 472,00

32,50
IV. ŪKINIO prioriteto

3 391,30

11,63

1. Žemės ūkio

1 631,80


2. Vandens ūkio

1 759,50

V. Kitos /gyvenamosios/ paskirties

298,20

1,02
Visas Nemuno deltos regioninis parkas

29 149, 00

100,002. Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo planas.

Planas susideda iš dviejų lapų: 

1 lapas;
2 lapas.Sprendimas V studija | TVS