Vadovo darbotvarkė


Sausio 2 diena-Darbas su dokumentais.
Sausio 3 diena- Darbas su dokumentais.
Sausio 6 diena-Darbas su dokumentais; vidiniais pasitarimai;
Sausio 7 diena- Darbas su dokumentais;
Sausio 8 diena- Darbas su dokumentais;
Sausio 9 diena- Gamtinio turizmo plėtojimo darbo grupės susirinkimas; Darbas su dokumentais
Sausio 10 diena- Darbas su dokumentais;
Sausio 13 diena-Darbas su dokumentais.
Sausio 14 diena-Darbas su dokumentais.Vidiniai pasitarimai.
Sausio 15 diena Darbas su dokumentais.
Sausio 16 diena-Darbas su dokumentais.
Sausio 17 diena- Darbas su dokumentais.
Sausio 20 diena-Darbas su dokumentais, vidiniai pasitarimai.
Sausio 21-22 dienos-Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos  parkų direkcijų metinių veiklos ataskaitų pristatymas Žagarėje.


Sprendimas V studija | TVS