Vadovo darbotvarkė


Balandžio 18 d. - darbas su dokumentais, kadastrinių bylų derinimas.
Balandžio 19 d. - dalyvavimas projekto "Vėjo energetikos plėtra ir biologinei įvairovei svarbios                                          teritorijos (VENBIS)“ informaciniame renginyje (Ventė, Šilutės raj.).
Balandžio 20 d. - darbas su dokumentais, darbiniai susitikimai.
Balandžio 21 d. - darbas su dokumentais.

Sprendimas V studija | TVS