Vadovo darbotvarkė

Liepos 13-20 laikinas nedarbingumas .
Sprendimas V studija | TVS