Vadovo darbotvarkė

Rugsėjo 25 d. - darbas su dokumentais, teritorijos tikrinimas
Rugsėjo 26 d. - kraštovaizdžio monitoringas teritorjoje
Rugsėjo 27d. - darbas su dokumentais, kraštovaizdžio monitoringas teritoijoje
Rugsėjo 28d. - darbas su dokumentais
Rugsėjo 29 d. - darbas su dokumentais


Sprendimas V studija | TVS