Naujienos

Visus laiškus ir užklausimus siųsti Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijai - mlietuva@saugoma.lt


2015.02.03
Pasaulinės pelkių dienos viktorina moksleiviams

Vasario 2 d. pasaulyje minima Tarptautinė pelkėtų vietovių diena. Pelkės – svarbi ir unikali gamtos dalis. Daugiau nei 10 tūkstančių metų besiformuodamos šios gamtinės buveinės sukaupė ir iki šiol saugo milžiniškus kiekius energijos. Durpėse sukaupta per augalus pasisavinta saulės energija, kiminų paklotėje – gėlo vandens atsargos. Be gausių gamtos išteklių pelkės suteikia „namus“ gausybei retų, įdomių augalų ir gyvūnų rūšių. Beveik visa Nemuno deltos regioninio parko teritorija yra paveikta įvairaus amžiaus pelkėdaros procesų ir pagal Ramsaro konvencijos kriterijus 1993 metais įtraukta į tarptautinės reikšmės drėgnų vietovių sąrašą.
Ypač vertingos parke gamtiniu požiūriu yra deltinės aukštapelkės, vienintelės tokio tipo Lietuvoje, sudarančios sąlygas rečiausioms augalų bendrijoms. Pagrindiniai aukštapelkiniai-žemapelkiniai parko kompleksai yra šie – Aukštumalos, Rupkalvių, Medžioklės, Berštų, Leitgirių ir Kintų pelkės.

Lietuvos gamtos fondas, bendradarbiaudamas su Nemuno deltos regioniniu parku, ėmėsi įgyvendinti LIFE Aukstumala LIFE12NAT/LT/000965 projektą "Aukštumalės aukštapelkės atkūrimas Nemuno deltos regioniniame parke”, kad atkurti Aukštumalės hidrologinį režimą ir tokiu būdu išsaugoti aukštapelkėje išlikusias saugomas gamtines buveines ir atkurti jau sunaikintas. Daugiau informacijos apie šį projektą interneto svetainėje http://www.aukstumala.lt/apie-projekta/

Nemuno deltos regioninio parko direkcija kartu su Šilutės rajono savivaldybės Švietimo skyriumi, siekdami paminėti Tarptautinę pelkėtų vietovių dieną organizuoja viktoriną „Pelkių diena“, kuri vyks vasario 11 d.
Kviečiame Šilutės rajono pagrindines mokyklas aktyviai dalyvauti organizuojamoje viktorinoje.

VIKTORINOS „PELKIŲ DIENA“
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viktorina „Pelkių diena“ (toliau - Viktorina) skirta Pelkių dienai paminėti.
2. Renginį organizuoja Nemuno deltos regioninio parko direkcija, Šilutės rajono savivaldybė.

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

3. Pateikti mokiniams informaciją kuo ypatingos pelkės.
4. Supažindinti mokinius su pelkių flora ir fauna bei pelkininkų gyvensena.

III. DALYVIAI

5. Viktorinoje gali dalyvauti 5-7 klasių bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai.

IV. RENGINIO ORGANIZAVIMAS

6. Viktorina vyks š. m. vasario 11 d. Šilutės rajono savivaldybėje, Dariaus ir Girėno g. 1 , Šilutė, pradžia 14.00 val., registracija nuo 13.30 val.
7. Viktorinoje gali dalyvauti 1 grupė mokinių iš vienos mokyklos. Mišrią grupę (įvairių klasių mokiniai) sudaro 5 mokiniai iš 5-7 klasių. Viktorinoje bus 7 dalyvaujančios grupės, todėl dalyvių skaičius ribotas. Vyks išankstinė dalyvių registracija iki vasario 9 d. Registruotis galima el. p. info@nemunodelta.lt, registracijoje nurodyti mokyklos pavadinimą, dalyvių skaičių, vadovo vardą, pavardę, kontaktinį telefoną, pageidavimą dalyvauti viktorinoje.
8. Kiekvienos mokyklos atstovai į renginį atvyksta savo transportu.

V. VERTINIMAS, APDOVANOJIMAS

9. Mokinių atsakymus vertins Nemuno deltos regioninio parko direktoriaus įsakymu patvirtinta specialistų komisija.
10. Viktorinos laimėtojai bus apdovanoti diplomais ir Nemuno deltos regioninio parko direkcijos dovanomis. Laimėtojai bus skelbiami internetiniame tinklapyje www.nemunodelta.lt.Atgal


Sprendimas V studija | TVS