Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai

Nemuno deltos regioninio parko direktoriaus Vaido Pavilonio 2014 m. pagrindiniai metų veiklos uždaviniai:

1. užtikrinti sklandų naujo lankytojų centro kūrimą;
2. įtraukti bendruomenes į regioninio parko direkcijos veiklas;
3. plėtoti pažintinį turizmą;
4. vykdyti ekologinį švietimą bei regioninio parko vertybių populiarinimą.Sprendimas V studija | TVS