Konkursai


Organizuojamas konkursas vyr. specialisto (vyr. ekologo) pareigoms užimti.

Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, Nemuno deltos regioninio parko direkcijai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas). Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!
4. būtina pateikti šių dokumentų kopijas: Užsienio kalbą (anglų) mokėjimą B1 lygiu patvirtinantį dokumentą;Vairuotojo pažymėjimo, patvirtinančio teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę, kopiją

Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje (www.vtd.lt) dienos, t.y. iki spalio 13 d.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Daugiau informacijos rasite Valstybės tarnybos departamento svetainėje www.vtd.lt

http://portalas.vtd.lt/lt/vyriausiasis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;34249.html


Sprendimas V studija | TVS