Naujienos

Visus laiškus ir užklausimus siųsti Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijai - mlietuva@saugoma.lt


2012.03.09
Sutvarkykime Nemuno deltos regioninį parką

Nemuno deltos regioninis parkas šiais metais mini 20 metų jubiliejų. Siekdama paminėti šią sukaktį parko direkcija šiais metais kvies visas bendruomenes, mokyklas, valstybės ir savivaldybės institucijas, verslininkus, pavienius žmones, įvairias organizacijas prisidėti prie regioninio parko tvarkymo. Tačiau norėdami sužinoti kaip visuomenė mato, kurias vietoves, esančias parke, reikia visų pirma sutvarkyti ir prižiūrėti, kviečiame teikti siūlymus dėl tvarkytinų teritorijų. Surinkę ir apibendrinę pasiūlymus suformuosime tvarkytinų teritorijų sąrašą ir pakviesime visus norinčius ir galinčius prisidėti prie šios savanoriškos veiklos pasirinkti objektus iš šio sąrašo ir 2012 m. prižiūrėti šias teritorijas, o besibaigiant metams paskelbsime geriausiai prižiūrėtas teritorijas ir jas prižiūrėjusius asmenis. Visa informacija apie šią akciją bus skelbiame interneto svetainėje www.nemuodelta.lt

Primename, kad Parkas, kaip ir kiti Lietuvos regioniniai parkai, įsteigtas 1992 m. rugsėjo 24 d. Pagrindiniai motyvai kodėl Nemuno deltoje įsteigta saugoma teritorija aprašyti Nemuno deltos regioninio parko nuostatuose. Parko paskirtis yra

1) išsaugoti Nemuno deltos protakų (Atmatos, Pakalnės, Skatulės, Skirvytės, Vytinės, Vorusnės ir kitų) sistemą, Rusnės salos, Ventės rago bei Žalgirių kraštovaizdį, senvaginius ežerus – žiogius, lagūninės kilmės Krokų lankos ežerą, Nemuno žemupio užliejamąsias pievas;

2) išsaugoti Rusnės miestelio senąją dalį, Minijos kaimą, unikalų Uostadvario švyturį, senosios vandens kėlimo stoties inžinerinį kompleksą ir senuosius polderių inžinerinius įrenginius;

3) išsaugoti gamtinės ekosistemos stabilumą, biotos komponentus, savitą augaliją ir gyvūniją, svarbias vandens paukščių perėjimo ir poilsio migracijų metu vietas, natūralius žuvų migracijos kelius bei nerštavietes;

4) atkurti sunaikintus ir pažeistus gamtos, kultūros kompleksus bei objektus;

5) vykdyti tyrimus ir stebėjimus, kaupti informaciją gamtosaugos, kultūros paveldo apsaugos ir kitose srityse;

6) sudaryti sąlygas plėtoti pažintinį turizmą ir poilsiavimą tam skirtose zonose ir vietose, nustatytose regioninio parko tvarkymo plane (planavimo schemoje);

7) reglamentuoti ūkinę veiklą ir statybų plėtotę pagal regioninio parko tvarkymo planą (planavimo schemą);

8) vykdyti švietėjišką ir kultūrinę veiklą, propaguoti gamtos ir kultūros paveldą bei jo apsaugą.

Taigi, kviečiame visus iki 2012 m. kovo 30 d. teikti savo siūlymus dėl tvarkytinų teritorijų el. paštu info@nemunodelta.lt arba ateiti su savo pasiūlymais į parko direkciją adresu Lietuvininkų g. 10, Šilutė. Daugiau informacijos galite gauti paskambinę tel. (8 441) 75050.


Atgal


Sprendimas V studija | TVS