Naujienos

Visus laiškus ir užklausimus siųsti Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijai - mlietuva@saugoma.lt


2012.03.20
Limituota mėgėjiška žūklė nuo šių metų kovo 30 d.

Nemuno deltos regioninio parko vandens telkiniuose, išskyrus esančius Nemuno priešakinės deltos gamtiniame rezervate, Krokų lankos botaniniame-zoologiniame draustinyje, Kuršių marias tarp Atmatos ir Skirvytės upių mažesniu kaip 1 km atstumu nuo kranto, Kniaupo įlanką ir Tenenio upę, limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos:

Žvejoti leidžiama ištisus metus, laikantis Mėgėjiškos žūklės taisyklių reikalavimų. Išduodamos meškeriotojo kortelės parai, savaitei (7 d.) arba mėnesiui (30 d.).

Vienos žvejybos metu leidžiama sugauti ne daugiau kaip 7 kg bendro svorio žuvų.

Nuo balandžio 20 d. iki gegužės 20 d. visus sugautus karšius privaloma nedelsiant paleisti atgal į vandens telkinį. (Valstybės žinios, 2012-03-17, Nr. 33-1571).

Leidimus limituotai žvejybai (L10) galite įsigyti per Aplinkosaugos leidimų išdavimo sistemos (ALIS) elektronines paslaugas fiziniams bei juridiniams asmenims (http://alis.am.lt/)

Leidimus taip pat galite įsigyti per Olifėjos (Perlas/Teleloto) terminalus, kodas: 10 10 82.

Asmenys iki 16 metų, asmenys, vyresni nei 62 metai ir neįgalūs asmenys turi teisę žvejoti nemokamai turėdami statusą patvirtinantį dokumentą.

 


Atgal


Sprendimas V studija | TVS