Naujienos

Visus laiškus ir užklausimus siųsti Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijai - mlietuva@saugoma.lt


2012.08.06
Mėgėjų žvejybai – palengvinimai ir didesnė atsakomybė

Mėgėjiška žūklė, kuri dabar kalbininkų nutarimu vadinama „mėgėjų žvejyba“, nuo seniausių laikų buvo labai svarbus žmonių pragyvenimo šaltinis ir verslas. Primityvių iš kaulo pagamintų žvejybos įrankių rasta senovės stovyklavietėse. Laikui bėgant viena žvejų karta keitė kitą, tačiau žvejyba niekada neprarado savo populiarumo.


Skatinama mėgėjiška žūklė
Šiais metais pirmą kartą liepos 6-ąją ir rugpjūčio 15-ąją kiekvienas norintis pažvejoti beveik visuose valstybiniuose vandens telkiniuose tai padaryti galės nemokamai. Tokia galimybė numatyta pakoreguotose Mėgėjiškos žūklės taisyklėse.
Taisyklėse atsirado ir naujų sąvokų: „meškeriotojo kortelė“, „meškeriotojo bilietas“, „žūklės leidimas“. Pasikeitė ir teisės žvejoti suteikimo tvarka. Meškeriotojo bilietai ir meškeriotojo kortelės išduodamos naudojantis elektronine Aplinkosaugos leidimų informacine sistema (ALIS) http://alis.am.lt arba bendradarbiavimo sutartyse su Aplinkos ministerija nustatyta tvarka.

Saugomi žuvų ištekliai
Taisyklėse yra numatyta ir naujovių, susijusių su žuvų išteklių apsauga. Nuo balandžio 20 d. iki gegužės 20 d. draudžiama mėgėjų žvejyba vienoje iš pagrindinių karšių ir kitų žuvų nerštaviečių Kauno mariose – 400 m zonoje apie Dabintos pusiasalį. Kai neršia vėgėlės, nuo gruodžio 15 d. iki sausio 15 d., draudžiama naktinė žvejyba Nemuno žemupyje. Kitas naujas pakeitimas - draudimas gaudyti mažesnius kaip 30 cm įveistus karpius, baltuosius amūrus, plačiakakčius. Taip pat draudžiama gaudyti mažesnes nei 65 cm lašišas ir šlakius. Patikslinti ir povandeninės žūklės reikalavimai – privalu turėti ryškiai matomą plūdurą, draudžiama naudoti platesnio nei 10 cm antgalio strėles.
Neribotai leidžiama gaudyti rainuotuosius ir žymėtuosius vėžius, tačiau visi sugauti plačiažnypliai ir siauražnypliai vėžiai turi būti nedelsiant paleisti į tą patį vandens telkinį.

Laukia griežtesnė atsakomybė
Administracinių teisės pažeidimų kodekso (ATPK) pataisos nuo rugsėjo 28 d. numato griežtesnę atsakomybę už mėgėjų žvejybos reikalavimų pažeidimus. Už neteisėtą draudžiamų žvejybos įrankių, išskyrus elektros arba ultragarso žvejybos prietaisus, gaminimą, realizavimą, įsigijimą arba laikymą gali būti skiriama nuo 200 iki 700 litų bauda, o šie įrankiai ir priemonės konfiskuojami. Už Mėgėjų žvejybos taisyklių pažeidimą, padarytą panaudojant draudžiamus žvejybos įrankius ar draudžiamu būdu, išskyrus elektros energiją ir ultragarsą, numatyta nuo 400 iki 1 tūkst. litų bauda konfiskuojant pažeidimo padarymo įrankius ir priemones.


Aplinkosaugininkai ragina visus žvejus, medžiotojus ir sąmoningus piliečius padėti saugoti mūsų gyvūniją, o pastebėjus daromus pažeidimus apie tai informuoti aplinkosaugininkus.
Informacija parengta pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento informaciją.


Atgal


Sprendimas V studija | TVS