Naujienos

Visus laiškus ir užklausimus siųsti Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijai - mlietuva@saugoma.lt


2013.04.18
Patvirtinta Kilnojamųjų namelių (vagonėlių) priverstinio nutempimo tvarka

2013 m. kovo 25 d. aplinkos ministras Valentinas Mazuronis kartu su kultūros ministru Šarūnu Biručiu patvirtino Saugomose teritorijose neteisėtai pastatytų, laikomų ar naudojamų vagonėlių ar kitų kilnojamųjų objektų arba įrenginių priverstinio nuvežimo tvarko aprašą.

Kam ši tvarka skirta?

Kaip nurodyta dar pačioje minėto tvarkos aprašo pradžioje, ši tvarka nustato „vagonėlių ir kitų kilnojamųjų objektų ar įrenginių, kurie neteisėtai pastatyti valstybiniuose parkuose, valstybiniuose ir biosferos rezervatuose ir jų buferinės apsaugos zonose, valstybiniuose draustiniuose, biosferos poligonuose, paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose, genetiniuose ir atkuriamuosiuose sklypuose, gamtos paveldo objektų teritorijose ir naudojami apgyvendinimui, nakvynei, maitinimui ar kitiems tikslams, priverstinio nuvežimo, saugojimo ir grąžinimo sąlygas“.

Kas tai yra kilnojamas objektas?

Kilnojamas objektas pagal šį tvarkos aprašą tai mobilusis namelis, konteineris, nebenaudojama transporto priemonė ar kitas objektas, atitinkantis Civilinio kodekso 4.2 straipnsio 3 dalyje nurodytus kilnojamojo daikto požymius ir naudojamas laikinai gyventi, nakvynės, maitinimo ar kitiems tikslams.

Kas gresia neteisėtai pastačius kilnojamąjį objektą?

Kaip nustatyta Administracinių teisės aktų pažeidimų kodekso 76 straipsnyje numatyta, kad „Saugomų teritorijų apsaugos ir naudojimo režimo pažeidimas neteisėtai pastatant, laikant ar naudojant apgyvendinimui, nakvynei, maitinimui ar kitiems tikslams vagonėlius ar kitus kilnojamuosius objektus arba įrenginius užtraukia baudą piliečiams nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių litų ir pareigūnams – nuo vieno tūkstančio iki keturių tūkstančių litų. Be to, surašius administracinių teisės aktų pažeidimo protokolą kilnojamojo objekto savininkas bus įpareigojamas per 2 mėnesius pašalinti kilnojamąjį namelį. Jeigu savininkas pats per nurodytą laiką nepašalins kilnojamojo objekto, saugomų teritorijų pareigūnai tvarkos apraše nustatyta tvarka organizuos priverstinį tokio objekto nuvežimą ir saugojimą saugomojo aikštelėje. Svarbu tai, kad visus kaštus, patirtus nuvežant ir saugant kilnojamąjį objektą, bus išsieškomi iš šio objekto savininko. Kilnojamojo objekto nuvežimas ir saugojimas 1 metus gali kainuoti iki 17 000 Lt.

Atsižvelgiant į tai, kad priverstinis kilnojamojo objekto nutempimas jo savininkui kainuos ne vieną tūkstantį litų rekomenduojame visiems asmenims laikantiems Nemuno deltos regioniniame parke kilnojmus objektus suskubti ir patiems pašalinti šiuos objektus

Detaliai su patvirtinta nauja Saugomose teritorijose neteisėtai pastatytų, laikomų ar naudojamų vagonėlių ar kitų kilnojamųjų objektų arba įrenginių priverstinio nuvežimo tvarka galite susipažinti čia


Atgal


Sprendimas V studija | TVS