Naujienos

Visus laiškus ir užklausimus siųsti Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijai - mlietuva@saugoma.lt


2014.01.20
Artėja Pelkių diena

Vasario 2 d. pasaulyje minima Tarptautinė pelkėtų vietovių diena. Pelkės – svarbi ir unikali gamtos dalis. Daugiau nei 10 tūkstančių metų besiformuodamos šios gamtinės buveinės sukaupė ir iki šiol saugo milžiniškus kiekius energijos. Durpėse sukaupta per augalus pasisavinta saulės energija, kiminų paklotėje – gėlo vandens atsargos. Be gausių gamtos išteklių pelkės suteikia „namus“ gausybei retų, įdomių augalų ir gyvūnų rūšių. Beveik visa Nemuno deltos regioninio parko teritorija yra paveikta įvairaus amžiaus pelkėdaros procesų ir pagal Ramsaro konvencijos kriterijus 1993 metais įtraukta į tarptautinės reikšmės drėgnų vietovių sąrašą.

Ypač vertingos parke gamtiniu požiūriu yra deltinės aukštapelkės, vienintelės tokio tipo Lietuvoje, sudarančios sąlygas rečiausioms augalų bendrijoms. Pagrindiniai aukštapelkiniai-žemapelkiniai parko kompleksai yra šie – Aukštumalos, Rupkalvių, Medžioklės, Berštų, Leitgirių pelkės.

Nemuno deltos regioninio parko direkcija kartu su Šilutės kultūros ir pramogų centru bei Šilutės rajono savivaldybės Švietimo skyriumi, siekdami paminėti Tarptautinę pelkėtų vietovių dieną organizuoja renginį „Pelkių diena“, kuris vyks vasario 6 d.

Kviečiame Šilutės rajono mokyklas (pagrindines, vidurines ir gimnazijas) aktyviai dalyvauti organizuojamame renginyje.


RENGINIO „PELKIŲ DIENA“ NUOSTATAI


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Renginys „Pelkių diena“ (toliau - Renginys) skirtas Pelkių dienai paminėti.
2. Renginį organizuoja Nemuno deltos regioninio parko direkcija, Šilutės rajono savivaldybė ir Šilutės kultūros ir pramogų centras.

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

3. Pateikti mokiniams informaciją kuo ypatingos pelkės.
4. Supažindinti mokinius su pelkių flora ir fauna bei pelkininkų gyvensena.
5. Piešiniais perteikti pelkės „gyvenimą“.

III. DALYVIAI

6. Piešinių konkurse gali dalyvauti 5-12 klasių bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai.
7. Viktorinoje gali dalyvauti 5-7 klasių bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai.

IV. RENGINIO ORGANIZAVIMAS

8. Renginys vyks š. m. vasario 6 d. Šilutės kultūros ir pramogų centre, Lietuvininkų g. 6, Šilutėje. Renginio pradžia 14.00 val., registracija nuo 13.30 val.
9. Renginys vyks dviem etapais:
9.1. Pirmajame etape kiekviena mokykla savo viduje išrenka geriausius 5 piešinius ( piešiniai turi atitikti „Pelkių diena“ tematiką) ir iki vasario 4 d. pristatyti į Nemuno deltos regioninio parko direkciją Lietuvininkų g. 10, Šilutė.
9.1.1.Piešiniai gali būti atlikti įvairia technika: akvarele, guašu, tušu, pieštukais ir kt. ant A3 formato lapo. Piešiniai turi būti etiketuoti (1 priedas) piešinio pusės dešiniajame kampe.
9.2. Antrajame etape – viktorinoje gali dalyvauti 1 grupė mokinių iš vienos mokyklos. Mišrią grupę (įvairių klasių mokiniai) sudaro 5 mokiniai iš 5-7 klasių.
9.2.1. Viktorinoje bus 5 dalyvaujančios grupės, todėl dalyvių skaičius ribotas. Vyks išankstinė dalyvių registracija iki vasario 4 d. Registruotis galima el. p. info@nemunodelta.lt, registracijoje nurodyti mokyklos pavadinimą, dalyvių skaičių, vadovo vardą, pavardę, kontaktinį telefoną, pageidavimą dalyvauti viktorinoje.
10. Kiekvienos mokyklos atstovai į renginį atvyksta savo transportu.

V. VERTINIMAS, APDOVANOJIMAS

11. Mokinių piešinius vertins Nemuno deltos regioninio parko direktoriaus įsakymu patvirtinta komisija: Šilutės savivaldybės atstovas, Nemuno deltos regioninio parko specialistai, Šilutės kultūros ir pramogų centro atstovas.
12. Piešiniai vertinami 5–7 kl., 8–10 kl., 11–12 kl. mokinių grupėse. Prizininkai bus apdovanoti diplomais ir Nemuno deltos regioninio parko direkcijos dovanomis.
13. Viktorinos laimėtojai taip pat bus apdovanoti diplomais ir Nemuno deltos regioninio parko direkcijos dovanomis. Laimėtojai bus skelbiami internetiniame tinklapyje www.nemunodelta.lt.
14. Renginio organizatoriai turi teisę neeksponuoti darbų, neatitinkančių nuostatų reikalavimų, turinčių defektų: suplėšyti, sutepti, sulamdyti, nebaigti piešti ir pan.
15. Organizatoriai pasilieka teisę kūrinius naudoti smulkiajai leidybai.


Atgal


Sprendimas V studija | TVS