Naujienos

Visus laiškus ir užklausimus siųsti Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijai - mlietuva@saugoma.lt


2014.01.22
Važinėti motorinėmis transporto priemonėmis ledu ne keliuose - draudžiama

Nemuno deltos regioninio parko direkcija prašo visų, mėgstančių važinėti užšalusiomis pievomis ar užšalusių vandens telkinių ledu, sustoti ir pagalvoti, ar jums tikrai reikia rizikuoti savo ir keleivių saugumu važinėjant ledu ne keliuose, ar jus stabdyti užtraukiant administracinę atsakomybę ir skiriant nemenkas baudas už daromą žalą gamtai.

Pastaruoju metu, pamaryje užšalus potvynio vandens užlietoms pievoms ir Kuršių marioms, vis daugiau drąsuolių nusprendžia išbandyti savo automobilio manevringumą bei galimybes važiuoti ledu. Tačiau dažnas iš jų nė kiek nesusimąsto, kad tokia savo veikla pažeidžia teisės aktų nuostatas ir gali užsitraukti administracinę atsakomybę, t.y. jam gali būti surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas ir skirta bauda.

Administracinių teisės pažeidimų kodekso 76 straipsnis numato, kad „Valstybinių parkų ar biosferos rezervatų, išskyrus valstybiniuose parkuose ar biosferos rezervatuose esančius gamtos paveldo objektus ir valstybinių parkų ar biosferos rezervatų ir jų ribų planuose išskirtus gamtinius rezervatus ir draustinius, apsaugos ir naudojimo režimo pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams nuo vieno šimto iki trijų šimtų litų“. Jeigu jūs pažeidimą padarėte gamtinių rezervatų, draustinių, gamtos paveldo objektų arba valstybinių parkų ar biosferos rezervatų ir jų ribų planuose išskirtų gamtinių rezervatų ar draustinių, arba valstybiniuose parkuose ar biosferos rezervatuose esančių gamtos paveldo objektų teritorijose galite gauti baudą nuo trijų iki penkių šimtų litų. Jei būtų nustatytas pakartotinis pažeidimas, bauda būtų daugiau nei dvigubai didesnė. Be to, kiekvienas važinėjantis ledu rizikuoja ir savo bei keleivių saugumu, nes niekas negali būti užtikrintas, kad lede nėra properšų ar silpniau užšalusių vietų.

Pats draudimas važinėti ne keliais yra nustatytas bent keliuose teisės aktuose. Vadovaujantis Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės, draustiniuose draudžiama ne keliuose važinėti, statyti ar kitaip eksploatuoti motorines transporto priemones (įskaitant dvirates, trirates ir keturrates savaeiges transporto priemones), išskyrus specialiąsias transporto priemones, žemės ir miškų ūkio techniką, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Be to, ir Nemuno deltos regioninio parko apsaugos reglamente nustatyta, kad „Regioniniame parke draudžiama važinėti ne keliais motorinėmis transporto priemonėmis (įskaitant dvirates, trirates ir keturrates transporto priemones), išskyrus specialiąsias transporto priemones, aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančių institucijų transporto priemones, vykdant žemės ir miškų ūkio, žuvininkystės darbus, jas statyti ar kitaip eksploatuoti ne keliuose Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.“

Būkim visi supratingi ir pilietiški, laikykimės teisės aktų reikalavimų ir nežalokime gamtos!Atgal


Sprendimas V studija | TVS