Naujienos

Visus laiškus ir užklausimus siųsti Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijai - mlietuva@saugoma.lt


2014.02.25
Patvirtintas Nemuno deltos regioninio parko ir jo zonų ribų planas

Informuojame, kad 2014 m. sausio 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino naująjį Nemuno deltos regioninio parko ir jo zonų ribų planą. Keletas pakeitimų, atsiradusių įsigaliojus šiam dokumentui:

 • Į regioninio parko teritoriją įtrauktas Sausgalvių pievų botaninis-zoologinis, prie kurio prijungtas Sausgalvių ornitologinis draustinis;
 • Šilutės miesto valymo įrenginiai išimti iš regioninio parko teritorijos;
 • Patikslintos regioninio parko ir Leitgirių hidrografinio draustinio ribos ties Leitgirių kaimu;
 • Pakeista Nemuno priešakinės deltos gamtinio rezervato riba ties Vytinės upe;
 • Šyšos vasaros polderyje įsteigtas Šyšos botaninis-zoologinis draustinis, kuris apima ir buvusius Žalgirių bei Rupkalvių ornitologinius draustinius;
 • Pakeistos Minijos kaimo architektūrinio draustinio ribos;
 • Pakeistos Pakalnės polderių kraštovaizdžio draustinio ribos;
 • Pakeistos Skirvytėlės kaimo etnokultūrinio draustinio ir žemės ūkio prioriteto zonos ribos Skirvytės žiemos polderyje;
 • Padidinta Aukštumalės telmologinio draustinio teritorija;
 • Padidinta Tenenio hidrografinio draustinio teritorija;
 • Padidinta Galzdonų botaninio draustinio teritorija;
 • Sumažinta Rusnės urbanistinio draustinio teritorija bei nustatytos aplinkinės gyvenamosios paskirties prioriteto zonos ribos;
 • Sumažinta Kūlynų botaninio-zoologinio draustinio teritorija;
 • Padidinta Leitės hidrografinio draustinio teritorija;
 • Patikslintos Medžioklės pelkės telmologinio draustinio ribos;
 • Nustatyta rekreacinio prioriteto zona ties Žalčių ežeru. Sumažinta Nemuno žiogių hidrografinio draustinio teritorija;
 • Padidinta rekreacinio prioriteto zonos teritorija dešiniajame Rusnės ir Atmatos upių krante;
 • Nustatyta rekreacinio prioriteto zona kairiajame ir dešiniajame Minijos upės krantuose ties keliu Šilutė-Kintai;
 • Nustatytos rekreacinio prioriteto zonos Ventės pusiasalyje;
 • Nustatyta rekreacinio prioriteto zona Uostadvario kaime;
 • Nustatyta rekreacinio prioriteto zona ties buvusiu Nemuno deltos regioninio parko lankytojų centru Pakalnės kaime;
 • Nustatyta rekreacinio prioriteto zona dešiniajame Šyšos upės krante Šyšos kaime;
 • Nustatyta gyvenamosios paskirties prioriteto zona ties Skirvytės ir Pakalnės upių atsišakojimu;
 • Nustatyta gyvenamosios paskirties prioriteto zona Rupkalvių kaime;
 • Nustatyta gyvenamosios paskirties prioriteto zona Šyškrantės kaime;
 • Nustatyta gyvenamosios paskirties prioriteto zona Paleičių kaime;
 • Pakeistos ekologinės apsaugos prioriteto ir žemės ūkio prioriteto zonų ribos ties Paleičių kaimu.


Nuorodos:


Atgal


Sprendimas V studija | TVS