Naujienos

Visus laiškus ir užklausimus siųsti Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijai - mlietuva@saugoma.lt


2014.03.25
Reikalavimas pašalinti kilnojamuosius objektus iš saugomos teritorijos

      Nemuno deltos regioninio parko direkcija (toliau-Direkcija) informuoja, kad Nemuno deltos regioninio parko teritorijoje, Šyšos g. 10, Šyšos k., Šilutės sen., Šilutės raj. sav. Algirdui Mazgeikai nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype ir Vorusnės g. 17, Vorusnės k., Rusnės sen., Šilutės raj. sav. Raimondui Malevskiui nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype laikomi kilnojamieji objektai-vagonėliai.
     Direkcija, vykdydama Saugomose teritorijose neteisėtai pastatytų, laikomų ar naudojamų vagonėlių ar kitų kilnojamųjų objektų arba įrenginių priverstinio nuvežimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2013 m. kovo 25 d. LR aplinkos ministro ir LR kultūros ministro patvirtintu įsakymu Nr. D1-213/ĮV-241 nuostatas, informuoja, kad jeigu kilnojamieji objektai-vagonėliai iš žemės sklypų nuosavybės teise priklausančių Algirdui Mazgeikai ir Raimondui Malevskiui nebus pašalinti iki 2014-05-21, vagonėliai bus priverstinai nuvežti savininkų lėšomis.


Atgal


Sprendimas V studija | TVS