Naujienos

Visus laiškus ir užklausimus siųsti Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijai - mlietuva@saugoma.lt


2014.04.25
Reikalavimas pašalinti kilnojamuosius objektus iš saugomos teritorijos

Nemuno deltos regioninio parko direkcija (toliau-Direkcija) informuoja, kad Nemuno deltos regioninio parko teritorijoje, Stankiškių k., Kintų sen., Šilutės raj. sav.  žemės sklype laikomas kilnojamas objektas-vagonėlis.

Direkcija, vykdydama Saugomose teritorijose neteisėtai pastatytų, laikomų ar naudojamų vagonėlių ar kitų kilnojamųjų objektų arba įrenginių priverstinio nuvežimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2013 m. kovo 25 d. LR aplinkos ministro ir LR kultūros ministro patvirtintu įsakymu Nr. D1-213/ĮV-241 nuostatas, informuoja, kad jeigu kilnojamas objektas-vagonėlis iš žemės sklypo Stankiškių k., Kintų sen., Šilutės raj.,  iki 2014-06-25 nebus pašalintas, vagonėlis bus priverstinai nuvežtas savininko lėšomis.


Atgal


Sprendimas V studija | TVS