Naujienos

Nemuno deltos regioninio parko direkcija informuoja, kad vadovaujantis ministrų kabineto nutarimu dėl karantino Lietuvoje įvedimo iki 2021 metų balandžio 30 dienos, klientus aptarnauja nuotoliniu būdu. Nemuno deltos regioninio parko direkcijos informacinis tel.nr. 865293100; el.paštas-info@nemunodelta.lt
Į Nemuno deltos regioninio parko direkcijos specialistus prašome kreiptis jų tarnybiniais telefonais ar el.paštais nurodytais mūsų svetainėje.


2014.04.25
Reikalavimas pašalinti kilnojamuosius objektus iš saugomos teritorijos

Nemuno deltos regioninio parko direkcija (toliau-Direkcija) informuoja, kad Nemuno deltos regioninio parko teritorijoje, Stankiškių k., Kintų sen., Šilutės raj. sav.  žemės sklype laikomas kilnojamas objektas-vagonėlis.

Direkcija, vykdydama Saugomose teritorijose neteisėtai pastatytų, laikomų ar naudojamų vagonėlių ar kitų kilnojamųjų objektų arba įrenginių priverstinio nuvežimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2013 m. kovo 25 d. LR aplinkos ministro ir LR kultūros ministro patvirtintu įsakymu Nr. D1-213/ĮV-241 nuostatas, informuoja, kad jeigu kilnojamas objektas-vagonėlis iš žemės sklypo Stankiškių k., Kintų sen., Šilutės raj.,  iki 2014-06-25 nebus pašalintas, vagonėlis bus priverstinai nuvežtas savininko lėšomis.


Atgal


Sprendimas V studija | TVS