Naujienos

Visus laiškus ir užklausimus siųsti Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijai - mlietuva@saugoma.lt


2015.04.09
Navigacijos sezono pradžia Nemuno deltoje

Plaukiojimą Nemuno deltos regioninio parko teritorijoje reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. D1-338 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. D1-187 „Dėl Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis ir vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikromis plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Išsamesnė informacija yra Nemuno deltos regioninio parko interneto svetainėje "Plaukiojimo tvarka"

Informacija Aplinkos ministerijos interneto svetainėje - Plaukiojimas vandens telkiniuose savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.


Atgal


Sprendimas V studija | TVS