Naujienos

Visus laiškus ir užklausimus siųsti Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijai - mlietuva@saugoma.lt


2015.10.13
Nemuno deltos regioninio parko lankytojų centre apsilankė Rusnės vaikai

Neseniai atsidariusiame Lankytojų centre sulaukėmė pirmųjų lankytojų - Rusnės pradinės ir specialiosios mokyklos vaikų, užvirtusių mus keliomis grupėmis. Vos spėjome su visais norinčiais pabendrauti, pažaisti ir dar šio bei to pasimokyti. Daugelis mažųjų nustebo, kad Nemuno deltos regioninis parkas – tai ne pats Lankytojų centras ir kiemas, aptvertas tvora, o daug didesnė teritorija. Ir net ne Rusnės sala, o dar didesnė teritorija. Tą kartą sutarėme, kad užteks pabūti tik Lankytojų centre, truputį pažaist kieme, o jau į patį parką keliausim kitą kartą.

Kai kuriems vaikams iškilmingai pranešėme, kad jie gyvena parke – ir mums buvo džiugu išvysti plačias šypsenas jų veiduose. Jie tikrai suprato, kad saugoma teritorija kažkuo ypatinga.

Veikėm išties daug įdomių dalykų – diskutavom, kas pavaizduota parko emblemoje, išvardinom begalę statinių ir paukščių pavadinimų, analizavom rečiausio paukštelio - meldinės nendrinukės namus, kaimynus, netgi giedojom jos giesmę. Skraidėm kaip nendrinės lingės ir perkūno oželiai, ir žemyn galva skridom. Ir chorą buvom subūrę neblogą – visų išgiedotų giesmių jau nepamenam. Esam dėkingi vaikams už gerą nuotaiką, gražius piešinius ir ypatingai – už pasiūlymą meldinės nendrinukės pavadinimą trumpinti – tegu būna „mandrukė“.

Vyr. specialistė Kristina Keterienė


Atgal


Sprendimas V studija | TVS