Naujienos

Visus laiškus ir užklausimus siųsti Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijai - mlietuva@saugoma.lt


2019.02.25
Kviečiame susipažinti su prioritetinių veiksmų programos projektu

Aplinkos ministerija kviečia susipažinti visuomenę su pirminiu 2021–2027 m. Prioritetinių veiksmų programos (angl. Priority Action Framework, toliau – PAF) variantu. PAF – tai nacionalinis strateginis dokumentas Natura 2000 teritorijoms.

Pagal ES narių bendrą susitarimą šalys narės turi rengti daugiametes Natura 2000 tinklo finansavimo strategijas. Jose numatomos prioritetinės priemonės ir finansiniai poreikiai bei galimi šaltiniai, jos susiejamos su atitinkamomis Europos Sąjungos finansavimo programomis.

Svarbu atkreipti dėmesį į reikšmingą PAF vaidmenį rengiantis naujai ES finansinei perspektyvai, nes PAF pateikta informacija apie gamtos ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemonių finansinius poreikius bus vadovaujamasi rengiant strateginius planus pagal bendrosios žemės ūkio politikos reglamentus, investicijų planus pagal sanglaudos ir regioninės politikos finansavimo priemones, įgyvendinant reglamentą dėl ES aplinkos ir klimato politikos programos LIFE.

Pasiūlymus ir komentarus dėl PAF prašome teikti iki vasario 26 d. el. paštu lina.burbaite@am.lt.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad sumos, reikalingos PAF numatytų priemonių įgyvendinimui dar bus tikslinamos, todėl dokumente nurodytas lėšų poreikis yra negalutinis.

Daugiau informacijos Aplinkos ministerijos interneto svetainėje .

VSTT informacija.


Atgal


Sprendimas V studija | TVS