Naujienos

Visus laiškus ir užklausimus siųsti Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijai - mlietuva@saugoma.lt


2019.05.14
Dumbliai - ekonomiškai pagrįstų vandens ekosistemų paslaugų dalis

VšĮ gamtos paveldo fondas kartu su partneriais iš Lietuvos ir Lenkijos vykdo Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) projektą ,,DUMBLIAI – EKONOMIŠKAI PAGRĮSTŲ VANDENS EKOSISTEMŲ PASLAUGŲ DALIS“.


Projektas skiriamas LIFE programos Aplinkos paprogramei ,,Aplinka ir išteklių efektyvus naudojimas“. Vykdomo LIFE projekto veiklos sukurs prielaidas ir užtikrins paviršinių vandens telkinių gerą ekologinę būklę, sudarys sąlygas sumažinti azoto ir fosforo junginių prietaką į vandens telkinius, eliminuos dumblių sintetinamas toksines medžiagas, prisidės prie gyvenimo kokybės gerinimo išsaugant aplinkos vertybes.
Daugiau informacijos apie projektą galima rasti tinklalapyje adresu www.algaeservice.gamtostyrimai.lt 

VšĮ Gamtos paveldo fondas yra atsakingas už projekto veiklų viešinimą bei rezultatų sklaidą. Šiam tikslui pasiekti sukurta aplikacija „Pažymėk žydintį vandens telkinį“ (angl. „Mark a blooming water body“). Aplikacija skirta vandens telkinių „žydėjimo“ vietų žymėjimui. Informacija bus skirta surinktų duomenų analizei, vandens telkinių „žydėjimo“ dažnumo ir pasiskirstymo Lietuvos teritorijoje vertinimui.
Maloniai kviečiame prisidėti ir padėti rinkti duomenis apie vandens telkinių būklę Lietuvoje.
Aplikacija pasiekiama nukopijavus nuorodą: https://arcg.is/0jqvCn


Atgal


Sprendimas V studija | TVS