Naujienos

Visus laiškus ir užklausimus siųsti Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijai - mlietuva@saugoma.lt


2019.08.29
Lietuvos gamtos fondas kviečia dalyvauti kiminų sodinimo talkoje

Š. m. rugsėjo 13–14 d. Lietuvos gamtos fondas kviečia savanorius dalyvauti kiminų sodinimo talkoje Aukštumalos durpyne (Šilutės r.). Talkos metu numatyta surinkti donorinę kiminų dangos medžiagą (rugsėjo 13 d.) ir paskleisti ją 2 ha ploto jau įrengtame kiminų auginimo eksperimentiniame lauke (rugsėjo 14 d.).

Lietuvos gamtos fondo inicijuotas kiminų sodinimas ir pelkių augalinės dangos atkūrimas išeksploatuotoje Aukštumalos durpyno dalyje yra tarptautinio projekto "CO2 emisijų sumažinimas atkuriant nusausintus ir degraduojančius durpynus Šiaurės Europos lygumoje" dalis (daugiau apie projektą rasite https://life-peat-restore.eu/lt/). Projekto veiklose numatyta taikyti inovatyvius pelkių ekosistemų atkūrimo metodus. Vienas iš jų – durpes formuojančių augalų – durpojų (daugiausia – kiminų) pradmenų įkurdinimas išeksploatuotoje durpyno dalyje, kurioje savaiminis tipingos pelkinės augalinės dangos atsikūrimas yra neįmanomas arba labai itin lėtas.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos LIFE programos Klimato politikos paprogramės Klimato kaitos švelninimo prioritetinės srities (http://lifeprojektai.lt/life-…/life-programa-ir-prioritetai/) ir Lietuvos Respublikos lėšomis. Klimato politikos papogramė remia projektus, ieškančius ir plėtojančius inovacinius sprendimus, reikšmingus sprendžiant klimato kaitos problemas Europoje.

Lietuvos gamtos fondo iniciatyva išeksploatuotoje Aukštumalos durpyno dalyje jau baigiama įrengti kiminų ir kitų aukštapelkinių augalų pradmenų įkurdinimo eksperimentinį lauką. UAB "J. Jonyno Ecofirma" specialistai ištyrė eksperimentinio lauko durpių savybes, galimybę kiminų auginimo lauką aprūpinti gyvybiškai reikalingu vandeniu ir suprojektavo kiminų auginimo lauko įrengimo schemą. Kvalifikuoti UAB Klasmann-Deilmann Šilutė įmonės specialistai performavo lauko reljefą, užlygino sausinamuosiu griovius, suformavo drėkinimo griovelių tinklą, iškasė ir įrengė vandens, skirto kiminų lauko drėkinimui, kaupimo rezervuarus bei nuveikė daug kitų paruošiamųjų darbų.

Kiminų donorinės medžiagos rinkimui ir jos paskleidimo darbams labai reikalinga talkininkų pagalba. Visus norinčius ir galinčius prisijungti prie talkos kviečiame registruotis iki rugsėjo 9 d.

Registracijos anketą užpildykite internete

https://docs.google.com/…/1AdJ93GYhQnRogJsV4cV3La4zbAv…/edit

Mums labai svarbu žinoti talkininkų skaičių, kad galėtume tinkamai organizuoti darbus ir... talkininkus pavaišinti pietumis ir karšta arbata.

Dėl papildomos informacijos kreipkitės į Lietuvos gamtos fondą

Mob. telefonu – 8 611 53582, el. paštu – jursend@gmail.com

Iki susitikimo talkoje!


Atgal


Sprendimas V studija | TVS