Naujienos

Visus laiškus ir užklausimus siųsti Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijai - mlietuva@saugoma.lt


2019.10.15
Visuomenės informavimas apie numatomą Uostadvario apžvalgos bokštą

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus “Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus” nuostatomis perengti Apžvalgos bokšto (12), Uostadvario k., Rusnės sen., Šilutės r sav. (skl. kad. nr. 8854/0001:75), statybos projektas“ projektiniai pasiūlymai.


1. Adresas: Uostadvario k., Rusnės sen., Šilutės r sav. (skl. kad. nr. 8854/0001:75)


2. Statinio naudojimo paskirtis: kitos paskirties inžineriniai statiniai (12)


3. Projektuotojo pavadinimas ir adresas: VŠĮ „studija 501“, adresas: Pamėnkalnio g. 28-2, Vilnius, tel.nr. 865555770, el.p.: info@studija501.lt


4. Statytojas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos. įm.k. 188724381


5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis nuo 2019m. spalio 11d. - 2019m. lapkričio 4d., Pamėnkalnio g. 28-2, Vilnius nuo 11:00 iki 14:00. Iš anksto susitarus telefonu 865555770.

Šilutės r. sav. interneto tinklalapyje adresu: https://www.silute.lt/teritoriju-planavimas/rengiami-planai-ir-projektai/rengiami-planai-2019/5715


6. Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti:

raštu Pamėnkalnio g 28-2, Vilnius

el. paštu info@studija501.lt


7. Viešas susirinkimas vyks 2019 m lapkričio 4d., 17.15 val. Salos etnokultūros ir informacijos centre adresu Neringos g. 7, Rusnės mstl., Rusnės sen., Šilutės r. sav.

Pranešimas


Atgal


Sprendimas V studija | TVS