Naujienos

Visus laiškus ir užklausimus siųsti Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijai - mlietuva@saugoma.lt


2019.11.04
Kodėl rezervatuose ribojamas lankymasis

Ne tiek daug, bet Lietuvos saugomose teritorijose dar turime natūralios gamtos oazes – rezervatus, kuriuose neleidžiama žmogaus ūkinė veikla, kur gamtai palikta tvarkytis pagal savo dėsnius. Rezervatų paskirtis – išsaugoti unikalius kraštovaizdžio kompleksus, biologines vertybes, retas rūšis. Tad žmonių lankymasis ribojamas.

Pagal Saugomų teritorijų įstatymą rezervatai skirstomi į valstybinius rezervatus bei rezervatus, esančius valstybiniuose parkuose ir biosferos rezervatuose. Dar išskiriamos ir rezervatinės apyrubės. Šiuo metu Lietuvoje yra įsteigti 3 valstybiniai gamtiniai (Čepkelių, Kamanų, Viešvilės) rezervatai, Žuvinto biosferos rezervatas, 2 valstybiniai kultūriniai (Kernavės ir Vilniaus pilių) rezervatai, 1 rezervatinė apyrubė (Dubravos) ir rezervatai, esantys valstybiniuose parkuose. Rezervatai užima apie 0,9% Lietuvos valstybės teritorijos.

Saugomų teritorijų atsiradimui impulsą davė gamtos nualinimo pasekmės, natūralių gamtinių bendrijų, visų pirma miškų nykimas, pavojus prarasti natūralią gamtinę aplinką. Žmonija, plėtodama pramonę ir energetiką, miškų ir žemės ūkį, miestus ir gyvenvietes, praranda natūralias teritorijas. Žemėje jau yra šalių, kuriose tikrąją gamtą galima pamatyti tik saugomose teritorijose. Turbūt nėra civilizuotos šalies pasaulyje, kurios gyventojai, specialistai neturėtų tikslo išsaugoti gamtos vertybių ateities kartoms.
Rezervatai tarp saugomų teritorijų užima bene svarbiausią vietą, jiems taikomi griežčiausi gamtosaugos reikalavimai, uždraudžiama ūkinė veikla. Jie steigiami norint išsaugoti natūralias tipiškas arba unikalias tam tikras kraštovaizdžio teritorijas (visą gamtos kompleksą), tirti juose natūraliai vykstančius gamtos procesus bei reiškinius, rengti remiantis tyrimais, mokslinius gamtos apsaugos pagrindus.

Rezervatuose siekiama užtikrinti kuo mažesnį natūralių gamtos procesų trikdymą, todėl žmonių lankymasis šiose teritorijose ribojamas. Lankytis rezervate leidžiama tik mokomuoju taku, lydint direkcijos darbuotojui.

Kiekvienas valstybinis rezervatas turi direkcijos patvirtintas lankymo taisykles, kurias rasite internete.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.254391/XTBEihYRmI

VSTT informacija.


Atgal


Sprendimas V studija | TVS