Naujienos

Visus laiškus ir užklausimus siųsti Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijai - mlietuva@saugoma.lt


2021.10.04
Paukščių palydose išlydėjome net 50 rūšių paukščius

Šeštadienį išlydėjome paukščius į tolimus ir artimus kraštus, kad pavasarį sugrįžę jie ir vėl džiugintu mus visus.

Vos išaušus iškeliavome į žygį link Uostadvario ornitologinio draustinio palei pievas ir laukus.

Per 4 valandas trukusį žygį užregistravome net 50 skirtingų paukščių rūšių besiilsinčių, skrendančių didesniais ar mažesniai būreliais. Gausiai skrido kikiliai ir mėlynosios bei didžiosios zylės. Gausu buvo ir varnėnų, pievinių kalviukų, juodųjų ir strazdų giesmininkų, o dar kur visur tarškančios liepsnelės ir karetaitės. Laukuose ilsėjosi ir žolytę skabė pilkosios žąsys, raižė pempės ir visur kur mus lydėjo įvairūs kirai (paprastieji, rudagalviai, sidabriniai). Tvenkiniuose mus pasitiko gulbės nebylės su šeima, eurazinės cyplės, pilkosios ir didžiosios antys. Dangus protarpiais juodavo nuo didžiųjų kormoranų ar kovų. Iš nendrynų kilo pavienės šelmeninės kregždės, girdėjos nendrinių startų ir remezų balsai, o palei nendrynus kyšojo baltieji ir pilkieji garniai.

Laukuose pavyko pamatyti ir gausią šeimyną kurapkų bei porą drąsiu gaidukų, kurie šmirinėjo visai greta į žygeivius nekreipdami nė menkiausio dėmesio.

Sugrįžę šildėmės arbata ir skanavome Nemuno deltos regioninio parko direkcijos virtuvės meistrių paruošta trinta moliūgiene su priedais :)

Ačiū visiems už puikų šeštadienio pusdienį ;)

Žingeidiems matytų/girdėtų paukščių sąrašas su papildoma informacija (anglų kalba), paukščių nuotraukomis skrydyje ir skrydžio balsais:


Atgal


Sprendimas V studija | TVS