Geomorfologija

Dabartinio regioninio parko paviršius – lėkšta, žema (vidutinis aukštis virš jūros lygio 2–5 metrai) Nemuno deltos aliuvinė lyguma, kurios reljefą pleistocente sukūrė paskutinio apledėjimo Nemuno žemupio ledyninė plaštaka. Vėliau šį paviršių performavo prieledyniniai patvenktiniai ežerai ir deltinė akumuliacija. Visus šiuos procesus lydėjo nepaliaujamas netektoninis grimzdimas (šio proceso aktyvumas šiuo metu siekia 1–2 mm per metus).

geomorfologija.jpg

Nemuno baseine intensyvėjant žemdirbystei, praretinus miškus ir paviršiniams vandenims nuplaunant vis didesnius plotus, deltoje suintensyvėjo aliuvio pernaša ir akumuliacija. Jos kaupėsi ir sėdo deltos lygumoje, upių žiotyse, užkimšo kai kurių atšakų angas. Atitrūkusios ir užneštos senvagės pavirto atskirų ežerėlių (žiogių) virtinėmis. Deltinės sąnašos atitvėrė kadaise įlanka buvusia, o dabar ežeru tapusia Krokų Lanka. Panašus likimas laukia ir Kniaupo įlankos. Dėl didelio sąnašų kiekio ėmė sparčiai augti priekinė deltos dalis, formuotis nauji gurgždai ir salos (Briedžių, Kubilių, Triušių, Kiemo, Vito). Dėl šio sąnašavimo deltos krantas pasistūmėjo 4–8 km į vakarus, be to, šis procesas Rusnės avandeltoje vyksta ir dabar. Čia gurgždai kasmet į marias pasistumia iki keliolikos metrų.

kopos_m.jpgSprendimas V studija | TVS