Natura 2000

   Lietuvai įstojus į ES, mūsų šalyje buvo pradėtas kurti europinės svarbos saugomų teritorijų tinklas - Natura 2000, kurio paskirtis - saugoti visoje Europoje nykstančių augalų bei gyvūnų rūšis, natūralias ar pusiau natūralias gamtines buveines. Natura 2000  tinklą sudaro paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST)  ir buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST).
Visas Nemuno deltos regioninis parkas su nežymiomis ribų korektūromis patenka į NATURA 2000 teritorijų tinklą tiek kaip paukščių apsaugai svarbi teritorija (PAST), tiek kaip buveinių apsaugai svarbi teritorija (BAST).Sprendimas V studija | TVS