Limituota žvejyba

Nemuno deltos regioninio parko vandens telkiniuose, išskyrus esančius Nemuno priešakinės deltos gamtiniame rezervate, Krokų lankos botaniniame-zoologiniame draustinyje, Kuršių marias tarp Atmatos ir Skirvytės upių mažesniu kaip 1km atstumu nuo kranto, Kniaupo įlanką, organizuojama limituota žvejyba (TAR, 2014-06-04, 2014-06206).

Limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos:
Žvejoti leidžiama ištisus metus, laikantis Mėgėjiškos žūklės taisyklių reikalavimų. Išduodamos meškeriotojo kortelės parai, savaitei (7 d.) arba mėnesiui (30 d.).

Vienos žvejybos metu leidžiama sugauti ne daugiau kaip 7 kg bendro svorio žuvų.
Nuo balandžio 20 d. iki gegužės 20 d. visus sugautus karšius privaloma nedelsiant paleisti atgal į vandens telkinį (išskyrus žvejybą polderiuose).

Teisė mėgėjiškai žūklei įgyjama sumokėjus įmoką žuvų ištekliams atkurti ir išsaugoti.
Įmokos dydžiai yra:
už teisę mėgėjiškai žūklei valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žūklės plotą ir kuriuose organizuota limituota žvejyba:
parą – 2,50 €;
savaitę – 8 €;
mėnesį – 14 €.

Leidimus limituotai žvejybai (L06.1) galite įsigyti per Aplinkosaugos leidimų išdavimo sistemos (ALIS) elektronines paslaugas fiziniams bei juridiniams asmenims (http://alis.am.lt/). Informacijos peržiūrai šiame puslapyje rekomenduojame naudoti Google Chrome arba Mozilla Firefox naršykles. Naudojant Internet Explorer arba Microsoft Edge naršykles dalis informacijos gali būti atvaizduojama nekorektiškai. Tokia paslauga visą parą teikiama ir interneto svetainėje www.tiketa.lt. Neturintieji galimybių naudotis elektronine bankininkyste reikiamą mėgėjų žvejybos leidimą gali nusipirkti bet kurioje „Tiketos“ kasoje.
Leidimus taip pat galite įsigyti per Olifėjos (Perlas/Teleloto) terminalus, leidimo kodas: 10 10 82.

Visuose valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotą ir mėgėjų žvejyba nedraudžiama pagal mėgėjų žvejybą reglamentuojančius teisės aktus (toliau – neišnuomoti vandens telkiniai), teisę žvejoti nemokamai, turėdami žvejybos vietoje tai patvirtinantį dokumentą, turi:
1. asmenys iki 16 metų – dokumentą, leidžiantį nustatyti asmens tapatybę;
2. valstybinio socialinio draudimo pensininkai – pensijos gavėjo pažymėjimą;
3. neįgalieji – neįgaliojo pažymėjimą.
Nemuno deltos regioninio parko vandens telkiniuose teisę žvejoti nemokamai turi fiziniai asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą Rusnės seniūnijoje, turėdami žvejybos vietoje pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą. 

Žūklės tvarka

Žvejo mėgėjo kortelėSprendimas V studija | TVS