Plaukiojimo tvarka

Plaukiojimą Nemuno deltos regioninio parko teritorijoje reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. D1-338 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. D1-187 „Dėl Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis ir vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikromis plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

VANDENS TELKINIAI, KURIUOSE PLAUKIOJIMAS TAM TIKROMIS PRIEMONĖMIS LEIDŽIAMAS

Savivaldybė:
Šilutės r.

Vandens telkinio (saugomos teritorijos) pavadinimas:
Krokų Lankos ežeras (botaninis - zoologinis draustinis)

Plaukiojimo sąlygos:
Plaukioti draudžiama savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, išskyrus plaukiojimą suderinus su Nemuno deltos regioninio parko direkcija, plaukiojimo priemonėmis leidžiama plaukioti visą navigacijos sezoną pažintinio vandens turizmo trasa Atmata–Duobelė–Krokų Lanka–Tulkiaragės siurblinė–Krokų Lanka–Duobelė–Atmata (savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis mažiausiuoju savaeigės plaukiojimo priemonės greičiu.

Vieną kartą per metus, bet ne anksčiau kaip rugpjūčio 1 d., Krokų Lankoje pažintinio vandens turizmo trasa nužymėtu maršrutu gali būti organizuojamas burinių plaukiojimo priemonių regatos apžvalginis plaukimas. Plaukimas turi būti suderintas su Nemuno deltos RP direkcija.


Savivaldybė:
Šilutės r.
Klaipėdos r.
Neringos sav.

Vandens telkinio (saugomos teritorijos) pavadinimas:
Kuršių marios (Nemuno deltos RP, Kuršių nerijos NP, Pajūrio RP, Baltijos jūros talasologinis draustinis)

Plaukiojimo sąlygos:
Nemuno priešakinės deltos gamtinio rezervato teritorijoje savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis leidžiama įplaukti į Nemuno deltos šakas arba išplaukti iš jų į Kuršių marias viso navigacijos sezono metu tik mažiausiuoju savaeigės plaukiojimo priemonės greičiu. Sustoti rezervato teritorijoje draudžiama. Plaukiojimo priemonių variklių galingumo ir plaukiojimo terminų apribojimai netaikomi teisės aktų nustatyta tvarka vykdant verslinę ir mėgėjų žvejybą.


Savivaldybė:
Šilutės r.

Vandens telkinio (saugomos teritorijos) pavadinimas:
Nemuno deltos šakos (Nemuno deltos RP)

Plaukiojimo sąlygos:
Viso navigacijos sezono metu savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis Skirvyte, Vytine, Šakute, Vorusne, Skatule, Pakalne, Rusnaite leidžiama plaukioti tik mažiausiuoju savaeigės plaukiojimo priemonės greičiu, neribojant savaeigių plaukiojimo variklių galingumo. Bevardžiu upeliu, jungiančiu Upaitę su Atmata, leidžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. mažiausiuoju savaeigės plaukiojimo priemonės greičiu. Vandens turizmo trasa Minija–Upaitė–Kniaupo įlanka–Atmata–Minija savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis leidžiama mažiausiuoju savaeigės plaukiojimo priemonės greičiu plaukioti visą navigacijos sezoną.


Savivaldybė:
Šilutės r.

Vandens telkinio (saugomos teritorijos) pavadinimas:
Kniaupo įlanka (botaninis - zoologinis draustinis)

Plaukiojimo sąlygos:
Plaukioti draudžiama savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, išskyrus leidžiama plaukioti mažiausiuoju savaeigės plaukiojimo priemonės greičiu pažintinio vandens turizmo trasa Minija–Upaitė–Kniaupo įlanka–Atmata–Minija.


VANDENS TELKINIŲ, KURIUOSE PLAUKIOJIMAS TAM TIKROMIS PLAUKIOJIMO PRIEMONĖMIS DRAUDŽIAMAS AR RIBOJAMAS

Savivaldybė:
Šilutės r.

Vandens telkinio (saugomos teritorijos) pavadinimas:
Nemuno deltos šakos (Nemuno deltos RP)

Apribojimai:
Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis Skirvytėje (Tiesioji), Aukštumalėje ir Purvalankyje. Reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. D1-337 „Dėl vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikromis plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašo patvirtinimo“.

Suderinimas:

 Galimas ir el. paštu: info@nemunodelta.lt


Aprašymas Atsisiuntė Dydis Atsisiųsti
Įplaukimo į Krokų Lankos ežerą nužymėta vandens turizmo trasa suderinimas259811.50 kBAtsisiųsti

Sprendimas V studija | TVS