Produkto ženklas

Nemuno deltos regioninio parko direkcija drauge su VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“ įgyvendina projektą „Darnios Lietuvos saugomų teritorijų puoselėjimas“. Viena iš projekto veiklų yra Saugomos teritorijos produkto ženklo įdiegimas.

TTT TTT

Nemuno deltos regioninio parko produkto ženklas – tai vienas iš būdų skatinti parko lankytojus paslaugas ir produktus įsigyti iš vietos gyventojų. Šis ženklas padės atpažinti, kad paslauga teikiama, ar produktas pagamintas vietos gyventojo. Ženklo turėtojas pirmiausiai bus tas, kuris gyvena ar veiklą vykdo Nemuno deltos regioniniame parke, taip pat savo veikla nepažeidžia saugomų vertybių, turi etnografiniam regionui būdingus produktus, teikia naudą vietos bendruomenei. Tokiu būdu siekiama skatinti vietos ekonomiką, sudaryti palankesnes sąlygas gyventojams, skatinti partnerystę tarp vietos gyventojų ir Nemuno deltos regioninio parko direkcijos. Ženklas bus suteikiamas pagal pateiktas paraiškas ir įvertinus paraiškų teikėjų atitikimą nustatytiems kriterijams. Sprendimus dėl ženklo suteikimo priims Nemuno deltos regioninio parko direktoriaus patvirtinta taryba.

Paraiškas siųsti adresu:

Nemuno deltos regioninio parko direkcija

Kuršmarių g. 13 LT 99349, Rusnė

Iškilus klausimams galite kreiptis telefonu ( 8 441) 75050, mob. tel. 8 64726719 arba el. paštu: z.irsiene@nemunodelta.lt

Paraiškos formą, ženklo suteikimo kriterijus ir kitus dokumentus galima atsisiųsti iš žemiau esančio sąrašo:


Aprašymas Atsisiuntė Dydis Atsisiųsti
NDRP produkto ženklo suteikimo reglamentas167553.00 kBAtsisiųsti
NDRP produkto ženklo suteikimo paslaugų teikėjams kriterijai169164.00 kBAtsisiųsti
NDRP produkto ženklo suteikimo prekėms ir gamintojams kriterijai167564.00 kBAtsisiųsti
Paraiška dėl saugomos teritorijos produkto ženklo naudojimo159741.50 kBAtsisiųsti
Deklaracija dėl veiklos, neprieštaraujančios NDRP tikslams162414.26 kBAtsisiųsti

Sprendimas V studija | TVS