KTZ

KONSERVACINĖS PASKIRTIES ŽEMĖS KTZ
Rezervatinių miškų ir pelkių
KMn – griežtos apsaugos
KM(P)n – griežtos apsaugos
KM(P)r – reguliuojamos apsaugos

Rezervatinių vandenų
KVr – reguliuojamos apsaugos

Rezervatinių architektūros kompleksų
KGr – Dirbtinai formuojamų materialiosios etnokultūros muziejų

Gamtos ir kultūros paveldo objektų teritorijos
KOr – reguliuojamos apsaugos


MIŠKŲ ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS KTZ
Ekosistemų apsaugos miškai ir pelkės
MEk – išsaugančio (konservacinio) ūkininkavimo
M(P)Ek – išsaugančio (konservacinio) ūkininkavimo
PEk – išsaugančio (konservacinio) ūkininkavimo

Rekreaciniai miškai
MRe – ekstensyvaus pritaikymo (miško parkai)

Apsauginiai miškai ir pelkės
MAb – bendrojo apsauginio ūkininkavimo
MAs – specializuoto apsauginio ūkininkavimo

Ūkiniai miškai
– ūkiniai miškai


ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES KTZ
Ekosistemas saugančios agrarinės teritorijos
ŽEk – išsaugančio (konservacinio) ūkininkavimo
ŽpEk – išsaugančio (konservacinio) ūkininkavimo polderiuose
ŽpEr – atkuriančio ūkininkavimo polderiuose

Rekreacinės agrarinės teritorijos
ŽRe – ekstensyvaus pritaikymo

Apsauginės agrarinės teritorijos
ŽAb – bendrojo apsauginio ūkininkavimo
ŽpAb – bendrojo apsauginio ūkininkavimo polderiuose
ŽAs – specializuoto apsauginio ūkininkavimo
ŽpAs – specializuoto apsauginio ūkininkavimo polderiuose

Ūkinės agrarinės teritorijos
ŽŪn – tradicinio ūkininkavimo
ŽpŪn – tradicinio ūkininkavimo polderiuose


KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS KTZ
Kultūros paveldo požiūriu vertingi miestai, miesteliai, kaimai ar jų dalys
GEk – išsaugojančio tvarkymo
GEr – atnaujinamojo tvarkymo
GEp – pertvarkomojo tvarkymo

Rekreaciniai miestai, miesteliai, kaimai ar jų dalys
GRe – ekstensyvaus (palaikomojo) tvarkymo
GRi – intensyvaus (palaikomojo) tvarkymo

Apsauginių teritorijų miestai, miesteliai, kaimai ar jų dalys
GAi – sugriežtinto vizualinio reguliavimo

Bendrojo tvarkymo miesteliai, kaimai ar jų dalys
GŪe – bendrojo ekstensyvaus tvarkymo

Pramoninės – komunalinės paskirties
NFu – intensyviai technogenizuotos aplinkos komunalinių sklypų

Eksploatacinės (gavybinės) paskirties
NLn – subnatūralios (neurbanizuotos) aplinkos eksploatacinių sklypų

Rekreacinės paskirties žemėje
NRn – subnatūralios (neurbanizuojamos) aplinkos
NRu – urbanizuotos aplinkos


VANDENS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖ
Ekosistemas saugantys vandenys
VEk – išsaugančio (konservacinio) ūkininkavimo
VEr – atkuriančio (konservacinio) ūkininkavimo

Rekreaciniai vandenys
VRe – ekstensyvaus rekreacinio pritaikymo

Bendrosios apsaugos vandenys
VAe – ekstensyvaus apsauginio ūkininkavimo
VAi – intensyvaus apsauginio ūkininkavimo

Ūkiniai vandenys
VŪp – tvenkininio ūkininkavimo
VŪs – tvenkininio ūkininkavimo ypatingoje bioekologinėje situacijoje
Sprendimas V studija | TVS