Teisės aktai

Remiantis Nemuno deltos regioninio parko direkcijos nuostatais, Nemuno deltos regioninio parko direkcija savo veikloje vadovaujasi:

 • Aplinkos apsaugos įstatymu (priimtas 1993 m. sausio 21 d. Aukščiausiosios tarybos nutarimu Nr. I – 2223 (Žin., 1992, Nr. 5-75));
 • Saugomų teritorijų įstatymu (priimtas 1993 m. lapkričio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo, Nr. I – 301 (Žin., 1993, Nr. 63-1188));
 • Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu (priimtas 1994 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos Seimo, I – 733 (Žin., 1995, Nr. 3-37));
 • Teritorijų planavimo įstatymu (priimtas 1995 m. gruodžio 12 d. Lietuvos Respublikos Seimo, Nr. I – 1120 (Žin., 1995, Nr. 107-2391));
 • Miškų įstatymu (priimtas 1994 m. lapkričio 22 d. Lietuvos Respublikos Seimo, Nr. I – 671 (Žin., 1994, Nr. 96-1872));
 • Žemės įstatymu (priimtas 1994 m. balandžio 26 d. Lietuvos Respublikos Seimo, Nr. I – 446 (Žin., 1994, Nr. 34-620));
 • Biudžetinių įstaigų įstatymu (priimtas 1995 m. gruodžio 5 d. Lietuvos Respublikos Seimo, Nr. I – 1113 (Žin., 1995, Nr. 104-2322));
 • Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis (patvirtinti 1992 m. gegužės 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652));
 • Nemuno deltos regioninio parko nuostatais (patvirtinti 1999 m. balandžio 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 490 (Žin., 1999, Nr. 39-1227)), kitais teisės aktais;
 • Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo planu (patvirtintas 2005 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-488 (Žin., 2005, Nr. 124-4432)). Naujas Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo planas patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-180.
 • Nemuno deltos regioninio parko apsaugos reglamentu (patvirtintas 2002 m. rugpjūčio 10 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. 421 (Žin., 2002, Nr. 86-3720). Nauja reglamento redakcija patvirtinta 2011 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-517 .
 • Nemuno deltos regioninio parko ir jo zonų ribų planu (patvirtintas 2001 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.1312 (Žin., 2001, Nr.95-3355). Naujas Nemuno deltos regioninio parko ir jo zonų ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 85.

Aprašymas Atsisiuntė Dydis Atsisiųsti
Nemuno deltos regioninio parko direkcijos nuostatai patvirtinti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2017 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-49742263.68 kBAtsisiųsti

Sprendimas V studija | TVS