Draustiniai

Tai saugomos teritorijos, įsteigtos išsaugoti moksliniu bei pažintiniu požiūriu vertingas gamtos ir (ar) kultūros vietoves, jose esančius gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus (vertybes), kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę bei genetinį fondą. Šiose teritorijose esančių vertybių išsaugojimas užtikrinamas nenutraukiant jose ūkinės veiklos.

Beveik pusę Nemuno deltos regioninio parko teritorijos užima draustiniai. Parko teritorijoje sutinkami visų tipų draustiniai – tai gamtiniai, kompleksiniai ir kūltūriniai draustiniai.Sprendimas V studija | TVS