Uostadvario ornitologinis draustinis

Uostadvario ornitologinis draustinis

Draustinio plotas 335 ha. ir jis apima (buvusius) žuvininkystės tvenkinius Rusnės saloje. Šio draustinio steigimo tikslas išsaugoti ypač svarbias migruojančių paukščių poilsio vietas bei retų ir nykstančių paukščių perimvietes. Čia peri pilkosios žąsys; gausybė įvarių ančių (didžiosios, pilkosios, rudagalvės, kuoduotosios, šaukštasnapės); ausuotieji, mažieji, o kai kuriais metais ir juodakakliai kragai; nendrynuose gerai jaučiasi didieji baubliai, laukiai ir nendrinės vištelės; neseniai čia prieglobstį rado ir didžiųjų kormoranų kolonija; peri ir maitinasi nendrinės lingės; pasistiprinti susirenka didieji baltieji ir pilkieji garniai, jūriniai ereliai. Krūmynuose, nendrynuose ir čia augančiuose medžiuose gausu ir žvirblinių paukščių: remezų; ūsuotųjų zylių; mažųjų ir didžiųjų krakšlių; įvarių pečialindų, devynbalsių, žiogelių ir dar daug daug kitų paukščių rūšių. Čia paukščiams rojus, nes lankytis ornitologiniame draustinyje draudžiama nuo balandžio 1d. Iki rugpjūčio 1d., tad jie gali netrikdomi išperėti ir užauginti savo jauniklius.Uosto.jpg

Sprendimas V studija | TVS