Šyšos botaninis-zoologinis draustinis

Draustinio plotas – 803,7 ha. ir jis apima Šyšos vasaros polderio teritoriją. Anksčiau šioje teritorijoje buvo Rupkalvių (šiaurės rytuose) ir Žalgirių (pietų vakaruose) ornitologiniai draustiniai. Šyšos vasaros polderio teritorija atitinka Europos bendrijos svarbos natūralių buveinių tipo – aliuvinių pievų (6450) kriterijus. Šyšos botaniniame-zoologiniame draustinyje peri šios Europos bendrijos svarbos paukščių rūšys: stulgiai, griežlės, švygždos, plovinės vištelės. Be to čia peri beveik 30 % globaliai nykstančios meldinės nendrinukės populiacijos Lietuvoje. Teritorijoje maitinasi didieji baltieji garniai, jūriniai ereliai, juodieji gandrai, baltieji gandrai, juodieji pesliai, nendrinės lingės, pievinės lingės, mažieji ereliai rėksniai, pilkosios gervės, didieji apuokai, balinės pelėdos, lėliai ir daugybė kitų. Pavasarinių ir rudeninių migracijų metu, Šyšos botaniniame-zoologiniame draustinyje apsistoja didžiuliai būriai žąsinių ir tilvikinių paukščių. Sysos_draustinis.jpg

Sprendimas V studija | TVS