Minijos ichtiologinis draustinis

Susipažinkime su Minijos ichtiologiniu draustiniu. Draustinis driekiasi per didžiąją dalį vakarų Lietuvos ir Nemuno deltos regioniniam parke yra tik maža, tačiau labai svarbi jo atkarpa (64,6 ha.). Minijos ichtiologinis draustinis buvo įkurtas siekiant apsaugoti žuvų nerštavietes (1974), o vėliau ir žuvų migracijos kelius. Būtent Nemuno deltos regioniniame parke prasideda Minijos upės žuvų migracijos kelias. Čia migruojantys sutinkami žiobriai, upinės nėgės ir lašišinės žuvys. Minijos upės vertybėms išsaugoti įkurta ir Natura 2000 buveinių apsaugai svarbi teritorija – BAST Minijos upė (LTKLA0007). Priskyrimo tikslas: žuvys - kartuolė, paprastasis kirtiklis, paprastasis kūjagalvis, upinė nėgė; vabzdžiai - pleištinė skėtė; moliuskai - ovalioji geldutė; žinduoliai - ūdra.
Minija.jpg


Sprendimas V studija | TVS