Aukštumalos telmologinis draustinis

Aukštumalės telmologinis draustinis (1285,5 ha.) apima regioninio parko šiaurėje esantį Aukštumalės pelkinį kompleksą su Traksėdžių durpynu. Draustinio tikslas - renatūralizuoti ir išsaugoti didžiausią regione unikalią Aukštumalės pelkinę ekosistemą, pasižyminčią ežerokšnių kompleksais, savitomis biocenozėmis, retų ir nykstančių rūšių augalija bei gyvūnija, teritorijoje vykdant reguliuojamą miškų ūkio bei pažintinę rekreacinę veiklą. Pelkėje auga reti, į Lietuvos raudonąją knyga įrašyti augalai: kupstinės kūlingės; tyrulinės erikos; šukeliniai kiminai. Nors Aukštumalėje paukščių įvairovė nėra didelė, tačiau ten, migracijų ir perėjimo metu sutinkami: dirviniai sėjikai, tetervinai, plėšriosios medšarkės, tikučiai, didžiosios kuolingos.
Atmintinė lankytojui – telmologiniuose draustiniuose draudžiama lankytis nuo balandžio 1 iki rugpjūčio 1 dienos (išskyrus pažintinius takus). Pelkėje jokiu būdu negalima rūkyti (prisiminkite nuo nuorūkos kilusį gaisrą, kai išdegė dalis pelkės ir pažintinio tako). Aukštumalės aukštapelkėje lankytis privaloma vadovaujantis principu „ką atsinešiau - tą ir išsinešiu“ - nešiukšlinti.
Aukstumala_rs2.jpg


Sprendimas V studija | TVS