Parama parkui

PRISIDĖKITE PRIE NEMUNO DELTOS REGIONINIO PARKO IŠSAUGOJIMO!

Nuo 2020 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos Seimas pakeitė „Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą”, kuris leidžia kiekvienam piliečiui, mokančiam pajamų mokestį valstybei, 1,2 procentus pajamų mokesčio, skirti norimai valstybinei ar visuomeninei organizacijai paremti, politinėms partijoms - iki 0,6 proc., profesinėms sąjungoms ar jų susivienijimams – iki 0,6 proc. Norintys tai padaryti, turės Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikti prašymą-formą FR0512, užpildžius popierinį variantą arba elektroniniu būdu per VMI elektroninio deklaravimo sistemą (EDS). Kartu su pajamų deklaracija gavusi Jūsų prašymą, Mokesčių inspekcija persiųs jūsų paramą Jūsų prašyme nurodytai organizacijai. Prašymą galima pateikti ir tiesiogiai savo darbdaviui. Darbdaviui toks prašymas-forma (FR0512) teikiamas užklijuotame voke. Prašymą dėl paramos skyrimo mokesčių mokėtojas turi pateikti iki kiekvienų metų gegužės 1 d.

Nuo 2022 m. bus priimami tik e. būdu pateikti prašymai, tuo tarpu popieriuje užpildyti prašymai, atsiųsti paštu ar įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui, nebus nagrinėjami. 

Nemuno deltos regioninio parko direkcijos rekvizitai:

Organizacija: Nemuno deltos regioninio parko direkcija

Įmonės kodas: 193371666

Paramos sąskaita : LT167300010002587243 ; AB “Swedbank“ banko kodas 7300

Adresas: Kuršmarių g. 13, Rusnės mstl., Šilutės raj.  LT-99349

Jei pageidaujate papildomos informacijos apie parko veiklą, rėmimo galimybes ar dėl formos pildymo, galite paskambinti telefonu +370 441 75050, + 370 64726719, parašyti laišką adresu Kuršmarių g.13, Rusnės mstl., Šilutės raj., LT-99349, elektroninį laišką adresu: info@nemunodelta.lt

Nuoširdžiai dėkojame sutikusiems paremti Nemuno deltos regioninio parko direkcijos veiklą!

Gauta parama bus naudojama:

1. Ekologinio švietimo veiklai vykdyti;

2. Rekreacinės infrastruktūros priežiūros darbams;

3. Floros ir faunos, kraštovaizdžio monitoringo ir tyrimo darbams, pažeistų gamtinių ir kultūrinių vertybių atstatymui;

4. Leidybos apie Nemuno deltos regioninį parką darbams.Sprendimas V studija | TVS