Teisės aktai

Remiantis Nemuno deltos regioninio parko direkcijos nuostatais, Nemuno deltos regioninio parko direkcija savo veikloje vadovaujasi:

 • Aplinkos apsaugos įstatymu (priimtas 1993 m. sausio 21 d. Aukščiausiosios tarybos nutarimu Nr. I – 2223 (Žin., 1992, Nr. 5-75));
 • Saugomų teritorijų įstatymu (priimtas 1993 m. lapkričio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo, Nr. I – 301 (Žin., 1993, Nr. 63-1188));
 • Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu (priimtas 1994 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos Seimo, I – 733 (Žin., 1995, Nr. 3-37));
 • Teritorijų planavimo įstatymu (priimtas 1995 m. gruodžio 12 d. Lietuvos Respublikos Seimo, Nr. I – 1120 (Žin., 1995, Nr. 107-2391));
 • Miškų įstatymu (priimtas 1994 m. lapkričio 22 d. Lietuvos Respublikos Seimo, Nr. I – 671 (Žin., 1994, Nr. 96-1872));
 • Žemės įstatymu (priimtas 1994 m. balandžio 26 d. Lietuvos Respublikos Seimo, Nr. I – 446 (Žin., 1994, Nr. 34-620));
 • Biudžetinių įstaigų įstatymu (priimtas 1995 m. gruodžio 5 d. Lietuvos Respublikos Seimo, Nr. I – 1113 (Žin., 1995, Nr. 104-2322));
 • Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis (patvirtinti 1992 m. gegužės 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652));
 • Nemuno deltos regioninio parko nuostatais (patvirtinti 1999 m. balandžio 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 490 (Žin., 1999, Nr. 39-1227)), kitais teisės aktais;
 • Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo planu (patvirtintas 2005 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-488 (Žin., 2005, Nr. 124-4432)). Naujas Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo planas patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-180.
 • Nemuno deltos regioninio parko apsaugos reglamentu (patvirtintas 2002 m. rugpjūčio 10 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. 421 (Žin., 2002, Nr. 86-3720). Nauja reglamento redakcija patvirtinta 2011 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-517 .
 • Nemuno deltos regioninio parko ir jo zonų ribų planu (patvirtintas 2001 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.1312 (Žin., 2001, Nr.95-3355). Naujas Nemuno deltos regioninio parko ir jo zonų ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 85.

Aprašymas Atsisiuntė Dydis Atsisiųsti
Nemuno deltos RPD nuostatai 2021.pdf396403.55 kBAtsisiųsti

Sprendimas V studija | TVS