Naujienos

Visus laiškus ir užklausimus siųsti Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijai - mlietuva@saugoma.lt


2014.06.16
Žvejybos tvarkos pakeitimai

Nuo birželio pradžios įsigaliojo dviejų žvejams mėgėjams aktualių teisės aktų pakeitimai. Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos apraše nurodyta, kad Nemuno deltos regioninio parko vandens telkiniuose, išskyrus esančius Nemuno priešakinės deltos gamtiniame rezervate, Krokų lankos botaniniame-zoologiniame draustinyje, Kuršių marias tarp Atmatos ir Skirvytės upių mažesniu kaip 1km atstumu nuo kranto, Kniaupo įlanką, organizuojama limituota žvejyba. Vietos, kur draudžiama žvejyba nepakito, o norint žvejoti likusioje regioninio parko dalyje, kaip ir anksčiau,  reikalinga įsigyti žvejo mėgėjo kortelę. Pabrėžtina, kad nebeliko išimties dėl žvejybos Tenenio upėje. Tad nuo šiol, norint žvejoti Tenenio upės atkarpoje, patenkančioje į Nemuno deltos regioninio parko teritoriją, reikės įsigyti žvejo mėgėjo kortelę.

Be to, reikia atkreipti dėmesį į Nemuno deltos regioninio parko vandens telkiniuose leidžiamą sugauti žuvų kiekį. Limituotos žvejybos tvarkoje nustatyta, kad Nemuno deltos regioninio parko vandens telkiniuose „vienos žvejybos metu leidžiama sugauti ne daugiau kaip 7 kg bendro svorio žuvų.“

Daugiau deltos žvejams mėgėjams aktualių pakitimų atlikta Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklėse. Atkreiptinas dėmesys, kad „vienu metu galima naudoti ne daugiau kaip 5 bučiukus ar samtelius vėžiams gaudyti ir 4 kitus mėgėjų žvejybos įrankius. Žvejodamas iš vandens transporto priemonės vienas žvejys vienu metu gali naudoti ne daugiau kaip 2 meškeres, išskyrus atvejus, kai žvejojama iš inkaru ar kitomis priemonėmis sustabdytos vandens transporto priemonės. Bendras vienu metu naudojamų kabliukų skaičius negali viršyti 6 vienetų, išskyrus stintų žvejybą nuo ledo, kai bendras kabliukų skaičius gali būti 12 vienetų. Dvišakis ar trišakis kabliukas laikomas vienu. Rainuotųjų ir žymėtųjų vėžių gaudymui bučiukų ir samtelių kiekis neribojamas, šiuos vėžius taip pat leidžiama gaudyti rankomis ir graibštais, tačiau tokios žvejybos metu visi sugauti plačiažnypliai ir siauražnypliai vėžiai turi būti nedelsiant paleisti į tą patį vandens telkinį.“  


Daugiau informacijos:
Lituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašas;

Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės.


Atgal


Sprendimas V studija | TVS