Korupcijos prevencija

Nurodytais adresais ir telefonu gali kreiptis kiekvienas asmuo ir pranešti apie Aplinkos ministerijos, įstaigų prie Aplinkos ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, neteisėtus veiksmus ar neveikimą, netinkamą pareigų vykdymą, piktnaudžiavimą suteiktais įgaliojimais ar apie veiksmus, susijusius su galima korupcija.

Pranešimus apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, korupciją praneškite visą parą veikiančiu STT „Karštosios linijos“ telefonu Vilniuje 8-5 266 3333, elektroniniu paštu pranesk@stt.lt arba palikite pranešimą STT interneto tinklalapyje.

Už korupcijos prevencijos vykdymą Nemuno deltos regioninio parko direkcijoje atsakingas asmuo: Vyresnioji specialistė Asta Dijokaitė, el.: paštas a.dijokaite@nemunodelta.lt


Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių institucijų antikorupcinio elgesio taisyklėsSprendimas V studija | TVS