Naujienos

2014.06.10
Informacija apie gamtotvarkos plano rengimą

       Informuojame, kad pradedamas rengti Nemuno deltos regioniniame parke esančios „Natura 2000“ teritorijos Aukštumalės telmologinio draustinio gamtotvarkos planas Šilutės r. savivaldybėje. Teritorijos ribos pateikiamos Saugomų teritorijų valstybės kadastre http://stk.vstt.lt 
Gamtotvarkos plano tikslas – užtikrinti gyvūnų ir (ar) augalų rūšių bei gamtinių buveinių, kurių apsaugai išskirtos „Natura 2000“ teritorijos, išsaugojimą, išskiriant tvarkymo plotus ir numatant juose konkrečias apsaugos ir tvarkymo priemones.
Projektas – LIFE+ projektas „Aukštumalos aukštapelkės atkūrimas Nemuno deltos regioniniame parke LIFE12 NAT/LT/000965“.
Projekto finansavimas – Europos Sąjungos LIFE+ programa ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.
Plano užsakovas – Lietuvos gamtos fondas.
Plano rengėjas – VšĮ Gamtos paveldo fondas, A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, tel. (8 5) 263 6269, faks. (8 5) 272 3721, el. paštas info@gpf.lt
Darbų terminai – 2014-05-02–2014-11-30.
       Dėl papildomos informacijos kreipkitės į plano rengėją arba į Nemuno deltos regioninio parko direkciją, Lietuvininkų g. 10, Šilutė, LT-99185, tel. (8 441) 75 050, el. paštas info@nemunodelta.lt
       Pasiūlymus dėl rengiamo strateginio planavimo dokumento galima teikti plano rengėjams. Kviečiame aktyviai dalyvauti strateginio plano rengimo procese.


Atgal


Sprendimas V studija | TVS