Statybos

ATMINTINĖ STATANT IR REKONSTRUOJANT STATINIUS NEMUNO DELTOS REGIONINIAME PARKE

Ką reikia žinoti, norint pradėti naujo pastato statybą ar seno pastato rekonstrukciją

- Kreiptis į Šilutės rajono savivaldybę su prašymu išduoti leidimą (statyti naują (-us) statinį (-ius) / rekonstruoti statinį (-ius) / atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us);

- Pateikti Nemuno deltos regioninio parko direkcijai prašymą, kartu su nuosavybės dokumentais, išduoti specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus;

- Prašymą, Nemuno deltos regioninio parko direkcijai, išduoti specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus pateikia savivaldybė arba tiesiogiai pats statytojas.

- Parengti statinio ar jo rekonstrukcijos projektą. (Jį rengia architektas, specialistas, turintis reikiamą kvalifikaciją);

- Pateikti projektą tikrinti Šilutės rajono savivaldybės ir Nemuno deltos regioninio parko direkcijos įgaliotiems specialistams;

- Gauti statybos leidimą, kurį išduoda Šilutės rajono savivaldybė. Jį turint galima pradėti statybas.

Gyvenamųjų namų statyba ir rekonstrukcija

- Nauji gyvenamieji namai ir priklausiniai statomi dvišlaičiais stogais. Gyvenamojo namo aukštis – iki 8 m, priklausinių – iki 6,5 m, kluonas, daržinė gali būti iki 9 m aukščio (aukštis skaičiuojamas nuo visų pastato projektinių kampų žemės paviršių altitudžių aritmetinio vidurkio iki stogo kraigo aukščiausio taško);

- Gyvenamojo namo bendras užstatomas plotas negali viršyti 200 m2;

- Viename žemės sklype leidžiama formuoti vieną sodybą (vieną gyvenamąjį namą su priklausiniais). Tradicinė sodyba susideda iš šių pastatų: gyvenamojo namo, klėties, lauko virtuvės, lauko rūsio, tvarto, daržinės, svirno, klojimo, pirties, malkinės. Projektuojant, rekonstruojant ar statant naują sodybą, nėra privaloma statyti visus nurodytus priklausinius. Be to, joje gali būti ir kiti sodybos pastatai (garažai, pagalbinio ūkio paskirties pastatai), architektūriniais sprendimais priderinti prie tradicinių pastatų. Sodybos planuojamos pagal šiuos reikalavimus:

* kai žemės sklypo plotas yra iki 0,5 ha, sodybos pastatais bendras užimamas žemės plotas turi atitikti statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 ,,Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“, patvirtinto aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. D1-338 (Žin., 2005, Nr. 93-3464), 9 priedo reikalavimus, bet negali viršyti 500 m2. Šios nuostatos netaikomos esamoms sodyboms, kurių pastatais užstatytas žemės plotas yra didesnis;

* kai žemės sklypo plotas yra nuo 0,5 ha iki 3 ha, sodybos pastatais užstatomas žemės plotas – iki 700 m2.

- Ūkininko sodybos planuojamos pagal šiuos reikalavimus:

* ūkininko sodyboje vienu fermos ar kitu pagalbinio ūkio paskirties pastatu užstatomas didžiausias žemės plotas negali viršyti 800 m². Leidžiamas ūkininko sodybos pastatais, įskaitant fermas, užstatomas žemės plotas (išskyrus konservacinio ir rekreacinio funkcinio prioriteto zonas):

◦ iki 1000 m– kai žemės ūkio paskirties žemės sklypo plotas yra nuo 3 iki 10 ha;

iki 1500 m2 – kai žemės ūkio paskirties žemės sklypo plotas yra nuo 10 iki 50 ha;

◦ iki 2500 m– kai žemės ūkio paskirties žemės sklypo plotas yra daugiau kaip 50 ha.

- Sodybos pastatų stogai dengiami tradicinėmis dangomis: lentelėmis (malksnomis), skiedromis, nendrėmis, šiaudais, molio čerpėmis, kita vizualiai panašia danga arba smulkiai skaidyta bitumine danga, (bituminėmis čerpėmis), beasbestiniu šiferiu, neblizgia skarda. Lauko rūsiai gali būti apželdinami žole;

- Tradicinės sodybos pastatų statybos ir apdailos medžiagos: mediena, akmuo, molis, mūras, tinkas. Leidžiama naudoti vizualiai panašias medžiagas, išskyrus Skirvytės kaimo etnokultūriniame draustinyje ir Minijos (mingės) kaimo architektūriniame draustinyje;

- Sodybų gyvenamųjų namų langų rėmai suskaidomi (vizualiai) į keturias ar šešias dalis;

- Rekomenduojama sodybos pastatų stogų spalva: tamsiai ruda, raudona, pilka. Visų rekonstruojamų ar naujai statomų sodybos pastatų stogus rekomenduojama dengti vienodos spalvos ir tekstūros statybos produktais;

- Pastatų sienų spalvos: pilka, ruda, bordo, mėlyna, geltona. Rekomenduojama pastatus apkalti medinėmis lentomis ar medinėmis dailylentėmis.

- Sodybos tveriamos ne aukštesnėmis nei 1,5 m aukščio ažūrinėmis (vielos, medinių virbų, tašelių, karčių, vytelių, medinių lentelių) tvoromis;

- Nemuno deltos regioninio parko teritorijoje draudžiama statyti, laikyti ir naudoti apgyvendinimui, nakvynei, maitinimui ar kitiems panašiems tikslams vagonėlius ir kitus kilnojamuosius objektus bei įrenginius (mobiliuosius namelius, konteinerius, nebenaudojamas transporto priemones, metalinius garažus).

Svarbu !!!

Visoje Lietuvos teritorijoje viename žemės sklype gali būti tik vienas gyvenamasis namas su priklausiniais.

Stogo dangos keitimas

Pateikti darbų aprašą ir gauti pritarimą iš Šilutės rajono savivaldybės architekto ir Nemuno deltos regioninio parko direkcijos įgalioto specialisto.  

Svarbu !!!

Pastatų stoguose gali būti įrengti su stogo danga sutapdinti stoglangiai. Stoglangiai įrengiami stogo plokštumoje tik iš kiemo pusės.

Jei nutarėte statyti ar rekonstruoti statinius regioniniame parke, kviečiame apsilankyti Nemuno deltos regioninio parko direkcijoje Kuršmarių g. 13, Rusnės mstl., Šilutės r. , tel. 8-441-75050). Čia gausite informaciją statybų ir kitais su apribojimais regioniniame parke susijusiais klausimais.Sprendimas V studija | TVS