PAST

Paukščių apsaugai svarbios teritorijos Nemuno deltos ribos sutampa su Nemuno deltos regioninio parko ribomis, išskyrus rekreacinio, žemės ūkio ir kitos (gyvenamosios paskirties) prioriteto funkcines zonas. Nemuno deltos PAST (teritorijos kodas - LTSLUB001) įsteigta dėl perinčių, migruojančių ir skaitlingas sankaupas sudarančių paukščių rūšių apsaugos. Ji svarbi 21- nai perinčiai paukščių rūšiai, ypatingai vertinama kaip svarbi migracinių srautų susiliejimo vieta, taip pat daugiau kaip 14-kai migruojančių paukščių rūšių sankaupų vieta.Sprendimas V studija | TVS