Korupcijos prevencija

Už korupcijos prevencijos vykdymą atsakingas asmuo-Vyr. specialistas P.Bagdonas.

Sprendimas V studija | TVS